Energia odnawialna

w Gminie Ruda-Huta

Zaloguj się

Prezentacje multimedialne uczennic SP w Rudzie-Hucie

Energia, której naturalne zasoby się nie wyczerpują lub szybko się odbudowują nazywamy odnawialnymi źródłami energii. Wykorzystywanie ich nie prowadzi do deficytu, nieodwracalnych zmian czy zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Ten rodzaj energii nazywamy również zieloną energią i możemy ją pozyskać ze słońca, wiatru, wody, ziemi czy biomasy. Temat bioenergii jest doskonale znany naszej społeczności, gdyż gmina jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie od najmłodszych klas zdobywają wiedzę i umiejętności do tego, by chronić przyrodę oraz środowisko naturalne przed szkodliwymi wpływami działalności człowieka. Uczone są również, dlaczego tak ważne jest zastępowanie energii pozyskiwanej z surowców kopalnianych - bioenergią. To, gdzie i jak wykorzystujemy odnawialne źródła energii na terenie naszej gminy, przedstawiają prezentacje multimedialne uczennic klasy VII "a"- Anny Walczuk, Noemi Dąbrowskiej oraz Korneli Tulikowskiej.

Agnieszka Suszczyk

Odbiór montażu kotłów na biomasę

Od 7 listopada 2018r ruszył odbiór montażu 53 kotłów na biomasę na terenie gminy Ruda-Huta w ramach realizacji projektu pn: ,,Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II".

Odbiór I etapu montażu instalacji solarnych

Od 10 października 2018r ruszył odbiór I etapu montażu 100 instalacji solarnych na terenie gminy Ruda-Huta w ramach realizacji projektu pn: ,,Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II".

Czytaj więcej...